زلزله

می 19, 2020 6:45 ق.ظ

زلزله جز حوادثی هست که هیچوقت قابل پیشبینی نیست وبهترین راه برای جبران خسارت های وارده اون ,خرید پوشش آیتم...

دیه سال 1399 اعلام شد 

آوریل 27, 2020 4:59 ق.ظ

  ديه سال 1399 در ماههای عادی 330/000/000 تومان و در ماههای حرام 440/000/000 تومان توسط قوه قضاييه تعيين شد...

فروش بیمه نامه طرح سفر نوروزی

مارس 2, 2020 7:05 ق.ظ

فروش طرح از تاریخ 98/12/10آغاز وتا تاریخ 99/01/30ادامه خواهد یافت وصدور بیمه نامه امکان پذیر می باشد . میزان پوشش...

دیه وآنچه باید بدانید

ژانویه 22, 2020 7:27 ق.ظ

دیه سال 98 دیه سال 98 اعلام شد ديه سال 1398 در ماههای عادی 270/000/000 تومان و در ماههای حرام...