طرحی جدید از بیمه ایران سعادت آباد

طرحی جدید از بیمه ایران
این بیمه نامه دارای 4 بخش است
بخش اول :سرمایه گذاری
این بیمه نامه برای پول های خرد شما که کارخاصی نمیتوانید باهاش انجام بدین یک صندوق تشکیل میشه
به این صندوقی که تشکیل میشه یه سود تضمین شده تعلق میگیره به همراه یک سود مشارکت
همانطور که میدانید پول های خرد شما وسایر مشتری ها باهمدیگه جمع میشه ویک اندوخته ای ایجاد میکنه که این اندوخته در پروژه های بزرگ سرمایه گذاری میشه سود حاصل ازاین سرمایه گذاری بین شرکت وشما تقسیم میشه .
هرساله
سود تضمین شده وسود مشارکت باهم جمع میشه وسود قطعی برای شما تشکیل میده
جالب که بدونید ار پایان سال دوم شما میتونید ازاندوخته هاتون ئان دریافت کنید بدون ضامن ودر کوتاه ترین زمان
درپایان مدت قراردادتون یامیتونید گول یکجا دریافت کنید یامادام العمر مستمری دریافت کنید
بخش دوم :درمان
بخش دوم این بیمه نامه درمان است
همانگونه که میدانید 5عمل اصلی وجود داره که در طول روز بیشترین عمل هایی هست که در دنیا انجام میشه وبیشترین هزینه رو داره
1-عمل جراحی قلب باز
2-عمل جراحی ناشی از سکته قلبی
3-عمل جراحی ناشی از سکته مغری
4-عمل جراحی تومورهای سرطانی بدخیم
5-پیوند اعضای اصلی بدن
که اگر شخصی که بیمه نامه رو خریداری کرده نیاز به این پوشش وهزینه ها پیداکنه تا سقف 30.000.000تومان بابت پوشش سرطان بهش پرداخت میشه ودر سایر موارد تا سقف 20.000.000تومان
بخش سوم :بخش حوادث وازکارافتادگی
اگر شخص دچار از کارافتادگی دائم بشه معاف از ادامه پرداخت حق بیمه تا پایان قرار داد میشه یعنی اینکه نیاز نیست هیچ پولی پرداخت کنه و یک پول یکجا دریافت می کنه تحت عنوان سرمایه از کارافتادگی
1تا 3برابر آخرین پرداختی هم تحت عنوان حقوق ازکارافتادگی تا 10 سال بهش پرداخت میکنند
بخش چهارم :بیمه نامه عمر
شامل 1فوت طبیعی داره ویک فوت براثر حادثه
فوت طبیعی :اگه رخ بده پول هایی که تاآن روز پس انداز شده +سود هایی که بهش تعلق گرفته +یک سرمایه فوت یکجا به بازمانده ای که خودش انتخاب کرده پرداخت میشه
فوت براثر حادثه :اون پول ها تا 4 برابر سرمایه فوت به بازمانده ای که خودش تعیین کرده پرداخت میشه
*******کلیه این پوشش ها باپرداخت یک حق بیمه فعال میشه ********