چه خطراتی ناجیان و مربیان و غواصان شنا رو تهدید میکند

توجه توجه
آیا می دانید چه خطراتی ناجیان ومربیان وغواصان شنا رو تهدید میکند؟
آیا می دانید درصورت فوت ونقص عضو غریق یاشاگرد ،چه هزینه هایی متحمل شما می گردد؟
آیا می دانید مبلغ دیه چقدر می باشد ؟
آیا می دانید در صورت وقوع حادثه مبلغ دیه ،معادل حقوق چند ساعت کارشما می باشد ؟
آیا می دانید 90%از مدیران مجموعه های آبی برای کاهش هزینه های خود ،ناجیان ومربیان خود را بیمه نمی نمایند ؟
نمایندگی بیمه ایران کد 6036مجری انحصاری بیمه های مسئولیت ناجیان ومربیان شنا وغواصان در بیمه ایران آرامشی بی پایان را به شما هدیه می دهد تنها بامبلغ 280.000تومان سالیانه بدون در نظر گرفتن مکان ،شما در سراسر کشور مسئولیت خود را بیمه مینمایید حتی در استخر ها ی منازل وخصوصی (این مبلغ معادل 22ساعت کار شماسروران می باشد)
جهت تهیه بیمه نامه فقط کافیست در لینک ما ثبت نام کنید