طح حافظان سلامت نمایندگی بیمه ایران در سعادت آباد

ویروس کرونا دشمنی است خطرناک و نامرئی که بی رحمانه بر تن رنجور و خسته مردمان ایران زمین تازیانه میکوبد و سلامت و آرامش این سرزمین را نشانه رفته است اما بار دیگر مردان و زنانی سپید پوش از جنس آرش کمانگیر برای حفظ این سرزمین و مردم نجیبش جان بر کف هم قسم شده اند .ایمان داریم که با فداکاری فرزندان این مرزو بوم  بار دیگر این درخت کهن با گل لبخند شکوفه باران خواهد شد  .  بیمه ایران با هدف قدردانی از خدمات و جانفشانی های پزشکان ، پرستاران و پیراپزشکان طرح سپاس از حافظان سلامت را از تاریخ 1399/01/20 اجرایی میکند . در این طرح تخفیف های ویژه علاوه بر سایر تخفیف ها در رشته های مختلف به شرح زیر به این عزیزان ارائه میگردد .

1- بیمه مسئولیت پزشکان وپیرا پزشکان     20% تخفیف وِیژه

2-  بیمه مسئولیت مدیران ومسئول فنی بیمارستان ها ,کلینیک ها ,درمانگاه ها وداروخانه ها  25% تخفیف وِیژه

3بیمه آتش سوزی منازل مسکونی پزشکان وپرستاران   30% تخفیف وِیژه

4-بیمه آتش سوری بیمارستان ,مطب ,داروخانه ومراکزدرمانی  30% تخفیف وِیژه

5-بیمه بدنه اتومبیل های شخصی کادر درمان وخودرو  های سازمانی مراکز درمانی   20% تخفیف وِیژه

6-بیمه حوادث انفرادی کادر درمان  30% تخفیف وِیژه

7-بیمه شخص ثالث   در صورت عقد قرارداد گروهی  25% نقد الباقی در 5 قسط وِیژه

8-بیمه باربری برای محمولات تجهیزات پزشکی و دارویی  15% تخفیف وِیژه

9-بیمه مسئولیت مدنی کارفرمادر قبال کارکنان واحدهای تولید کننده ماسک ،مواد ضد عفونی کننده ،تجهیزات پزشکی حفاظتی و مراقبتی  25% تخفیف وِیژه

10-بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالاواحدهای تولید کننده ماسک ،مواد ضد عفونی کننده ،تجهیزات پزشکی حفاظتی و مراقبتی 25% تخفیف وِیژه