بیمه نامه بدنه چیست :

بیمه بدنه چیست ؟

تصور کنید باخودرو تصادفی کرده اید و خودرو شما و خودرو طرف مقابل هر دو آسیب دیده اند پس از حضور پلیس مشخص میشود که مقصر حادثه شما هستید و باید خسارت وارده به خودرو مقابل را پرداخت کنید در چنین شرایطی چنانچه بیمه شخص ثالث داشته باشید خسارت طرف مقابل از طریق بیمه شخص ثالث شما پرداخت میشود و خسارت های وارده به خودرو شما از محل بیمه بدنه شما قابل جبران خواهد بود . در واقع بیمه بدنه یک بیمه مکمل برای بیمه شخص ثالث خودرو است که خسارت های ناشی از حادثه ،آتش سوزی و سرقت خودرو شما را جبران میکند.

بیمه بدنه شامل پوشش های اصلی به شرح ذیل میباشد :

1- حادثه :

خسارتی كه ناشی از برخورد خودرو به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به وسیله نقلیه و يا واژگونی و سقوط خودرو باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات خودرو به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.

2- آتش سوزی :

خسارتی كه در اثر آتش سوزی ، صاعقه و يا انفجار به خودرو و يا لوازم يدكی اصلی همراه آن وارد گردد.

3- سرقت :

در صورتی كه وسیله نقلیه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدی يا شروع به دزدی به وسيله نقليه و يا وسايل اضافی آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

خسارت هایی كه در جريان نجات و يا انتقال خودرو خسارت ديده به آن وارد شود در تعهد بیمه بدنه خواهد بود وبعد از اعلام خسارت وگذشت 2ماه سند به نام بیمه ایران انتقال پیدا میکند وخسارت به مالک پرداخت می گردد.

بیمه بدنه شامل پوشش های تکمیلیبه شرح ذیل میباشد .

بیمه گذار علاوه بر پوشش های اصلی با انتخاب هریک از پوشش های تکمیلی زیر و پرداخت حق بیمه مربوطه میتواند از مزایای پوشش یا پوشش های انتخاب شده بهره مند گردد .

1- بلایای طبیعی :

خسارت هاي ناشی از سيل ، زلزله و آتشفشان

از آنجاییکه ایران جزو ده کشور بلاخیز جهان محسوب میگردد اکیدا توصیه میگردد بیمه گذاران با پرداخت 5 درصد حق بیمه بیشتر پوشش بلایای طبیعی را خریداری نمایند تا در صورت وقوع زلزله و سیل امکان جبران خسارت وجود داشته باشد وهمچنین لیزخوردگی در برف نیز جزو این بلایا محسوب می گردد.

2- شکست شیشه :

شکست شیشه بدلیل تغییر دما ،متراکم شدن هوا در داخل خودرو و به عللی غیر از خطرات اصلی . لازم به توضیح است که شکستن شیشه های خودرو به دلیل برخورد سنگ و یا هر جسم خارجی جزو تعهدات اصلی بیمه بدنه است و بدون خرید پوشش شکست شیشه امکان دریافت خسارت وجود دارد . این پوشش صرفا برای مواردی است که شیشه های خودرو صرفا بدلیل تغییر دما و یا متراکم شدن هوا و بدون وقوع هیچ حادثه ای آسیب ببینند .

3-هزینه ایاب وذهاب :

جبران زيان ناشی از عدم امكان استفاده از خودرو حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه، با خرید این پوشش از ابتدای روز چهارم تعمیر خودرو و حداکثر به مدت 30 روز روزانه یک در هزار ارزش خودرو یا حداکثر هفتصد هزار ریال بابت هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گذار پرداخت خواهد شد که به پیشنهاد بیمه ایران سعادت آباد باتوجه به تخفیفات بیمه بدنه دریافت این پوشش تکمیلی توجیهی ندارد .

4- خسارت های وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايی روی بدنه خودرو:

خسارت های وارده ناشی از پاشیده شدن رنگ و اسید و مواد شیمیایی در بند 4 از ماده 5 شرایط عمومی بیمه بدنه از تعهدات بیمه نامه بدنه استثناء شده اند لذا چنانچه بیمه گذار تمایل به داشتن این پوشش داشته باشد می بایست با پرداخت حق بیمه اضافی معادل 5 درصد حق بیمه پایه نسبت به خرید این پوشش اقدام نماید .

5- خسارت ناشی از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روی بدنه خودرو:

خسارت های وارده ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه خودرو در بند 6 از ماده 5 شرایط عمومی بیمه بدنه از تعهدات بیمه نامه بدنه استثناء شده اند لذا چنانچه بیمه گذار تمایل به داشتن این پوشش داشته باشد می بایست با پرداخت حق بیمه اضافی معادل 5 درصد حق بیمه پایه نسبت به خرید این پوشش اقدام نماید .

6- پوشش حوادث خارج از کشور :

تعهدات بیمه بدنه محدود به قلمرو کشور عزیزمان ایران می باشد لیکن چنانچه قصد دارید با خودرو شخصی به مسافرت خارجی بروید لازم است پوشش حوادث خارج از کشور را به پوشش های بیمه بدنه اضافه نمایید .

7-افزایش قیمت خودرو در طول مدت بیمه :

برای جلوگیری از اعمال قاعده نسبی سرمایه در مواقعی که خودرو به ارزش واقعی بیمه شده اما در طول مدت قرارداد افزایش قیمت داشته و بیمه گذار فراموش کرده که موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند
توضیح اینکه خودرو در بیمه بدنه نه تنها در زمان صدور بیمه نامه باید به ارزش واقعی بیمه شود بلکه در طول مدت قرارداد اگر ارزش خودرو افزایش یا کاهش داشته باشد بیمه گذار موظف است که مراتب را به اطلاع شرکت بیمه رسانیده و الحاقی مربوطه را دریافت کند ، در غیر اینصورت یعنی اگر خودرو به قیمت واقعی بیمه شود و در طول مدت بیمه قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کند و بیمه گذار موضوع را به شرکت بیمه جهت صدور الحاقی اعلام نکند شرکت بیمه با اعمال قاعده نسبی سرمایه خسارت وارده را جبران میکند (اگر قیمت واقعی خودرو در زمان حادثه 100 میلیون تومان باشد و بیمه گذار آن را 70 میلیون تومان بیمه کرده باشد شرکت بیمه 70% خسارت را پس از کسر فرانشیز پرداخت خواهد کرد ).

8- سرقت لوازم خودرو:

مانند رادیوپخش ، باندها ، آمپیلی فایر و رینگ و لاستیک ، واحد هوشمند یا کامپیوتر خودرو یا سایر قطعات فابریک و غیر فابریک که به رویت کارشناس بازدید اولیه رسیده باشد.

8-1 : سرقت در جای لوازم جزیی : در این حالت فقط لوازم یا قطعاتی بیمه میشود که بطور مشخص در بیمه بدنه نام برده شود

8-2 : سرقت در جای کلیه لوازم خودرو : در این حالت کلیه لوازم و قطعات اصلی فابریک و غیر فابریک و نصب شده روی خودرو تحت پوشش قرار میگیرد و نیازی نیست که از تک تک آنها نام برده شود بدیهی است که این حالت پوشش گسترده تری دارد و به همین دلیل حق بیمه بیشتری هم میبایست پرداخت گردد.

عوامل موثر در حق بیمه بدنه :

ارزش خودرو، پوشش های تکمیلی انتخاب شده ، سال ساخت ، نوع خودرو ، کاربری خودرو از عواملی هستند که در تعیین حق بیمه بدنه نقش دارند .

فرانشیز در بیمه بدنه :

بخشی از هر خسارت است که به شرح زیر به عهده بیمه گذار است :

الف : فرانشیز خسارت های جزیی ناشی از تصادم ، تصادف و آتش سوزی :

خسارت اول 10% مبلغ خسارت و حداقل پانصد هزار ریال

خسارت دوم و به بعد 20% مبلغ خسارت و حداقل پانصد هزار ریال

تبصره :

در صورت تحقق هر یک از موارد زیر بصورت مستقل و یا همزمان 10% به فرانشیزهای فوق اضافه میگردد:

1- سابقه نوع گواهینامه راننده در زمان حادثه کمتر از 3 سال باشد

2- سن راننده در زمان حادثه کمتر از 25 سال باشد

ب :فرانشیز خسارت های کلی ناشی از تصادم ، تصادف و آتش سوزی جهت کلیه وسایل نقلیه 10% مبلغ خسارت است.

ج : فرانشیز خسارت های سرقت اعم از جزیی و کلی و همچنین حوادث و تصادفات ناشی از سرقت 20% مبلغ خسارت است .

شرایط عمومی بیمه بدنه (آیین نامه شماره 53 شورای عالی بیمه )