بیمه مسئولیت و مهندسی

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه مسئولیت و مهندسی
بیمه مسئولیت سازندگان ساختمان دربرابر کارکنان بصورت بی نام
(بدون بهره _بدون چک _بصورت اقساط )
این بیمه نامه شامل پرداخت هزینه های پزشکی غرامت فوت ونقص عضو می باشد
ضمنا” در صورت نیاز کارفرما پوشش های زیر را نیز میتواند خریداری کند
1-پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
2-پرداخت هزینه های پزشکی بدون تعرفه اداره بهداشت حتی بیمارستان های خصوصی
3-پرداخت خسارت جانی اشخاص ثالث حتی عابرین
4-افزایش دیه به صورت اتوامت در صورت تغییر دیه ازطرف دادگستری
5-پرداخت صدمات جسمی کارکنان براثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه شده
6-پوشش بیمه ای اماکن وابسته به کارگاه _غرامت فوت ناشی از استفاده از وسائل حرارتی وگرمازای غیراستاندارد درزمان استراحت درمحل
*****
جهت مشاوره واطلاعات درمورد در مورد جزئیات درنرخ وپوشش های بیمه نامه وپرداخت خسارت بااین شماره زیر تماس حاصل فرمائید
22119865
09123832294